W związku z faktem, że w grę wchodzą tu pieniądze publiczne, nie może dochodzić tu do jakichkolwiek nadużyć.

Przetargi rządzą się swoimi prawami. Ich przebieg jest jasno określony przez stosowną ustawę.

Opis przedmiotu przetargu

Pierwszą rzeczą, o której musi pamiętać zamawiający przetarg, jest opis przedmiotu danego przetargu, czyli mówiąc inaczej – usługi lub towaru, który ma być jego przedmiotem. Dane te muszą z jednej strony możliwie jak najlepiej opisywać cechy charakterystyczne danego przedmiotu, a z drugiej – muszą definiować je tak, by nie utrudniać wolnej konkurencji pomiędzy oferentami.

Oszacowanie wartości przedmiotu przetargu

Kolejnym krokiem jest oszacowanie wartości przedmiotu przetargu. Jeśli kwota ta jest wyższa aniżeli 14 000 euro, konieczne jest zastosowanie żmudnych procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych. Warto dodać, że wartość przedmiotu przetargu powinna być wartością netto. Tym samym powinna ona definiować wysokość wynagrodzenia oferenta “na rękę”.

Określenie warunków niezbędnych do udziału w postępowaniu

Podmiot zamawiający ma obowiązek określić wszystkie warunki, jakie oferenci muszą spełnić, by mieć udział w postępowaniu przetargowym. Nie mogą one jednak negatywnie wpływać na uczciwą konkurencję pomiędzy oferentami.

Publikacja

Ostatnim krokiem jest publikacja ogłoszenia. Powinno ono być widoczne w siedzibie zamawiającego, na jego stronie internetowej a także – w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający powinien posiadać również dowód publikacji ogłoszenia.

Wykonawca – kroki przygotowawcze

Przystąpienie do przetarg również musi być przeprowadzone określonymi krokami przygotowawczymi ze strony potencjalnego wykonawcy.

1. Dostosowanie terminarza prac do informacji umieszczonych w dokumentacji przetargowej.

2. Zarezerwowanie stosownych sił i środków, niezbędnych w procesie realizacji określonej inwestycji.

3. Spełnienie kroków formalnych, niezbędnych by zgodnie z przepisami prawa móc uczestniczyć w postępowaniu przetargowym.

4. Ocenić realnie swoje siły i na podstawie tak przeprowadzonej analizy wziąć udział w przetargu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ