Zagrożenia związane ze składowaniem węgla w Polsce

Polska jako członek Unii Europejskiej została zobowiązana do zmniejszania ilości wydobywanego węgla. Planowo do 2050 roku większość krajów UE powinna osiągnąć neutralność klimatyczną. Mimo ambitnych i odległych planów, obecne wydobycie węgla w Polsce jest nadal duże. Część materiału trafia jako opał na eksport, natomiast wciąż duże ilości są składowane. W dalszej części wpisu dowiesz się, czy składy węgla są niebezpieczne i jakie mogą nieść zagrożenia.

Co to są składy węgla?

Składy węgla to miejsca, gdzie przechowywany już wydobywany materiał. Rozmieszczone są one po całym kraju i są objęte odpowiednimi przepisami prawnymi. Warunki, które muszą spełnić, określono w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Określono tam w §30, że:

– „1. Składy otwarte węgla, koksu i żużla powinny być położone w terenie, w którym nie gromadzą się wody opadowe”

– „2. Skład powinien mieć dojazd dla pojazdów mechanicznych”

– „3. Podłoże składu powinno być utwardzone ze spadkiem nie mniejszym niż 3%”

– „4. Skład węgla powinien być przykryty”

Czy składowanie węgla jest niebezpieczne?

Problem ze składami węgla odnotowuje się głównie w województwie śląskim i dolnośląskim. Dzisiejsza sytuacja wynika z decyzji i kierunków rozwoju kształtowanych w latach 60 ubiegłego wieku. Wtedy stawiano na węgiel i łatwe było pozyskanie terenu pod zwałowiska. Ochrona środowiska nie miała w tamtym momencie większego znaczenia, również świadomość ludzi była zdecydowanie niższa niż obecnie. Znaczne ilości składowanych materiałów powodują powstawanie odpadów dużych ilościach. Do podstawowych zagrożeń można z tym związanych zaliczyć zanieczyszczenie gleby, powietrza i wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. Sam problem zagospodarowania takich odpadów jest znaczący. Nie nadają się one na opał i przeważnie tworzone są z nich zwałowiska. Są to często niestabilne miejsca, których powstawanie grozi osunięciem. Innym skutkiem, o którym rzadko się wspomina, jest ryzyko, że takie w takich miejscach będą deponowane dodatkowe odpady, w tym niebezpieczne. Niestety takie incydenty się zdarzają z uwagi na niewielki kontrole składów węgla i pochodnych odpadów wydobywczych. Kolejnymi niebezpieczeństwami są możliwe pożary, wprowadzanie do obiegu chlorków i siarczanów.

Znacznym zagrożeniem jest także pylenie po pożarze, którego skutki mogą być odczuwalne w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, nie licząc zagrożenia atmosferycznego. Rocznie do zagospodarowania pozostaje nadal ponad 70 milionów ton odpadów, które mogą być źródłem wyżej wymienionych niebezpieczeństw. Poznaj, w jaki sposób można uniknąć tych zagrożeń – https://www.magazynprzestrzen.pl/inne/jak-zabezpieczyc-sklady-wegla-aby-spelnialy-normy-jakosci-i-bezpieczenstwa.

W celu zniwelowania niekorzystnego wpływu na środowisko składów węgla oraz zwałowisk wprowadzane są sposoby zagospodarowania odpadów. Można jest zastosować na przykład w materiałach budowlanych, przy produkcji posadzek. Część odpadów powęglowych jest przetwarzana na ceramikę oraz jako dodatek do cementu, są to jednak niewielki ilości.

Wraz ze zmianami w prawie polskim oraz unijnym można liczyć na zmiany w najbliższych latach. Dzięki rosnącej świadomości ludzi tworzonych jest coraz mniej składowisk węgla przyczyniających się do wytwarzania trudnych do zagospodarowania odpadów. Mimo wszystko zmiany muszę być dynamiczne, a kontrole właścicieli składów regularnie realizowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i inne organy państwowe. Niestety elementu wystarczającej liczby kontroli brakowało w ubiegłych latach, ale warto patrzyć z optymizmem w przyszłość.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij