Cement to jeden z najczęściej stosowanych materiałów budowlanych, bez którego nie powstanie żaden dom czy też budynek. To hydrauliczne spoiwo, które dzięki swoim właściwościom wiąże ze sobą wszystkie składniki wchodzące w skład różnych mieszanek, jest podstawowym składnikiem betony. Zastanawiałeś się kiedyś, jak powstaje ten popularny materiał budowlany? Warto zapoznać się z technologią procesu powstawania cementu, żeby móc wybrać ten najlepszy.

Etap 1 – wydobycie oraz obróbka surowca

Bazą do powstania cementu są: wapień, margiel oraz minerały ilaste – powstają z nich cementy hutnicze oraz cement portlandzki. Wszystkie te elementy wydobywane są metodą odkrywkową w kopalniach, które zazwyczaj znajdują się w pobliżu cementowni.

Do wydobycia używa się materiałów wybuchowych, a sama eksploatacja odbywa się systemem ścianowym. Pozyskany w ten sposób materiał jest obrabiany przy użyciu specjalnych młynów, które rozdrabniają grudy przed transportem do pieców cementowych. Wydobycie oraz wstępna obróbka materiałów są jednymi z kluczowych elementów procesu produkcyjnego – używanie najwyższej jakości produktów gwarantuje wysokiej jakości produkt końcowy.

Etap 2 – klinkier cementowy

Najważniejszym elementem cementu jest klinkier cementowy – to on odpowiada za wiążące cechy cementu. Do jego produkcji wykorzystuje się wapnie oraz glinokrzemiany. Jak powstaje klinkier?

Do rozdrobnionego wcześniej w młynkach kamienia dodaje się kolejne składniki, które będą kształtować cechy oraz parametry późniejszego cementu – piasek, popiół, dodatki np. żelazo. W ten sposób powstaje mączka surowcowa, która najpierw zostaje wysuszona, a następnie ponownie podgrzana przed umieszczeniem w piecu cementowym. To ogromny piec obrotowy w kształcie cylindra o długości około 60 metrów. W większości nowoczesnych zakładów, jak np. w cementowni Górażdże, opalany jest nie tylko pyłami węglowymi, ale również paliwami alternatywnymi. Jest to niezwykle ważne w kontekście lokalnej ochrony środowiska.

Temperatura wewnątrz pieca dochodzi do nawet 2000°C. W zależności od używanego pieca, mączka przebywa w strefie wysokich temperatur (powyżej 800°C) do 30 minut, a w końcowej fazie podgrzewana zostaje do temperatury 1450°C.  Przechodzi wówczas szereg procesów chemicznych, w wyniku których powstaje minerał klinkierowy, który następnie jest chłodzony do temperatury ok. 100°C. Końcowy produkt, czyli klinkier jest następnie magazynowany w silosach.

Etap 3 – produkcja cementu

Do uzyskania produktu końcowego (cementu) konieczne jest połączenie zmielonego klinkieru z dodatkami takimi jak gips, kamień wapienny, popiół czy też żużel. Zastosowane dodatki oraz proporcje poszczególnych składników wpływają na końcowe parametry i właściwości cementu.

To bardzo ważny etap, na którym nadaje się końcowych właściwości cementu. Warto tutaj wspomnieć o popularnej cementowni w Polsce Górażdże, która ceniona jest za jakość oferowanych produktów, a także dbałość o środowisko naturalne. Przeprowadzone przez firmę w ostatnich latach inwestycje pozwoliły znacząco podnieść wydajność, ograniczając liczbę hałasu oraz zwiększyć udział zużycia paliw alternatywnych w procesie powstawania cementu. Więcej o tym można przeczytać na stronie gorazdze.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ