Jak założyć własną farmę fotowoltaiczną?

Zakładając farmę fotowoltaiczną, należy najpierw zapoznać się z warunkami montażu i kosztami. Koszt przedsięwzięcia zależy od wybranego modelu, mocy i producenta. Jest to istotna kwestia, której nie należy ignorować. Co więcej, powinna być uwzględniona w ostatecznym biznesplanie. Proces instalacji farmy fotowoltaicznej wymaga również uzyskania odpowiedniej ziemi do budowy. Aby uzyskać najbardziej opłacalną opcję, należy najpierw określić najlepsze rozwiązanie przed zamówieniem materiałów potrzebnych do faktycznej budowy. Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Grunt pod farmę fotowoltaiczną

Farmy fotowoltaiczne wymagają dużej ilości ziemi. Choć wymagania wydają się proste, znalezienie odpowiedniej ziemi pod fotowoltaikę jest ważne. Farma fotowoltaiczna musi mieć powierzchnię co najmniej 2 hektarów, aby zapewnić 1 MW energii. Dodatkowo, działka musi mieć co najmniej 50m szerokości. Farmy fotowoltaiczne mają jednak coraz większą moc, co może spowodować, że stosunek powierzchni do mocy będzie mniejszy.

Przy wyborze gruntu pod farmęfotowoltaicznę powinny być również brane pod uwagę przy klasyfikacji gruntów. Nie warto budować farmy fotowoltaicznej na pulchnych, żyznych gruntach klasy IV lub V. Inne inwestycje mogą być bardziej opłacalne. Nie zawsze jednak warto budować farmę fotowoltaiczną na dobrych gruntach, gdyż istnieją inne inwestycje, które mogą być bardziej opłacalne. Trzeba też ustalić, czy dany teren jest chroniony programem Natura 2000 lub innym programem ochrony przyrody.

Należy również pamiętać o odległości pomiędzy pobliskimi budynkami mieszkalnymi. Aby uniknąć cieni ograniczających światło słoneczne, odległość ta nie może być mniejsza niż 100 metrów.

Farmy fotowoltaiczne muszą mieć na zapewnione odpowiednie nasłonecznienie aby generować odpowiednią ilość prądu, sprzedawanego do sieci. Odpowiednie ukształtowanie terenu może sprzyjać lepszemu ułożeniu paneli fotowoltaicznych na farmie a co za tym idzie większej produkcji.

Należy również wziąć pod uwagę infrastrukturę. Farma fotowoltaiczna powinna być budowana w pobliżu linii energetycznej, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia wysokich kosztów przyłączenia. Przy budowie farm fotowoltaicznych ziemia jest jedną z najważniejszych rzeczy, od których należy zacząć. Należy pamiętać, że droga dojazdowa również powinna być odpowiednio utwardzona ze względów logistycznych.

Jakie pozwolenia są potrzebne przy budowie farmy fotowoltaicznej

Każdy inwestor powinien również zwrócić uwagę na kwestie formalno-prawne, które czekają na zainteresowanych budową farmy fotowoltaicznej. W kwestii procedur nie ma żadnych wątpliwości. W pierwszej kolejności należy zadbać o odpowiedni projekt instalacji. Co to oznacza?

Podczas tworzenia projektu instalacji należy uwzględnić wszystkie parametry techniczne paneli fotowoltaicznych, zastosowane technologie oraz moc. Na tym etapie należy określić rozmieszczenie urządzeń. Ponadto należy uwzględnić trasy przewodów, a także stacje transformatorowe. W projekcie należy również uwzględnić systemy zabezpieczeń. Planując farmę fotowoltaiczną, należy wziąć pod uwagę produkcję energii, a także potencjalną efektywność. Dlatego na warto zdecydować się na zlecenie całego procesu budowy farmy fotowoltaicznej profesjonalnej firmie takiej jak Projekt Solartechnik.

Pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej

Aby założyć farmę fotowoltaiczną, należy najpierw uzyskać cztery podstawowe pozwolenia. Każde z nich przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego w odpowiednich instytucjach wraz z całą stosowną dokumentacją.

Bez decyzji środowiskowej może być trudno uzyskać zgodę na budowę. Dokument ten otrzymasz po złożeniu wniosku, karty informacyjnej, dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do dysponowania gruntem, wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wypisu z Rejestru Gruntów, mapy działki z działkami w odległości do 100 m od terenu inwestycji, dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, KRS inwestora.

W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla konkretnej działki, warunki zabudowy stanowią alternatywny zestaw specyfikacji.

Przed przystąpieniem do montażu farmy fotowoltaicznej należy uzyskać przyłącze od Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Należy złożyć następujące dokumenty: dokument określający warunki zabudowy obiektu, dokument potwierdzający zagospodarowanie terenu, KRS inwestora, mapę sytuacyjno-wysokościową przedstawiającą plan zabudowy, dokumentację urządzeń, które zostaną zainstalowane, dokumentację wniesienia opłaty przyłączeniowej.

Najważniejszym dokumentem jest pozwolenie na budowę farm fotowoltaicznych. Trzeba wystąpić o pozwolenie na budowę, dostarczyć opis projektu, decyzję środowiskową, warunki zabudowy, dokument potwierdzający prawo własności oraz dokonać płatności.

Ostatnim krokiem jest złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki dokumentów dotyczące licencji. Farmy fotowoltaiczne o mocy powyżej 500 kWh muszą uzyskać taką licencję przed rozpoczęciem działalności. Trzeba wykonać kilka kroków, w tym: złożyć wniosek o wydanie koncesji, dostarczyć dokumentację warunków formalno-prawnych, specyfikację techniczną oraz dysponować środkami finansowymi na farmę fotowoltaiczną, a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Należy pamiętać, że kolejność nie jest przypadkowa. Po otrzymaniu decyzji i pozwolenia na kontynuację prac, w zamówieniu należy uwzględnić również kroki i pozwolenia już zrealizowane. Dokumenty mogą być również wymagane po zainstalowaniu urządzeń.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną

Co należy zrobić, aby rozpocząć inwestycję i jak ona przebiega, omawiamy szczegółowo w tym miejscu. Pierwszym krokiem jest analiza dostępnych rozwiązań i wybór urządzeń oraz terenu pod inwestycję. Kolejnym krokiem jest stworzenie odpowiedniego projektu instalacji i oczywiście uzyskanie wymaganych pozwoleń.

Na stronie internetowej URE czyli Urzędu Regulacji Energetyki można znaleźć informacje, kiedy będą gotowe dokumenty dotyczące OZE i projektu. Jeśli aukcja zostanie wygrana, musisz oddać inwestycję do użytku w ciągu półtora roku. Zanim to nastąpi, należy uzyskać koncesję z URE.

Jeśli firma zamierza wybudować farmę fotowoltaiczną na gruncie, którego jest właścicielem i który wykorzystuje na własne potrzeby, może podpisać umowę o zakup energii (PPA) lub sprzedać moc stronie trzeciej. W takich przypadkach instalacje mogą być wykorzystywane na potrzeby konsumpcji firmowej. Więcej o fotowoltaice dla firm w systemie PPA piszemy na stronie topsky.pl

Przed rozpoczęciem budowy farmy fotowoltaicznej w oparciu o fundusze pochodzące z UE konieczne jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i decyzji administracyjnych.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij